10 unikátnych vlastností vedúcich osobností

 

Na manažérskych postoch alebo vo vedení firmy potrebujete získať vlastnosti, ktoré z vás urobia rodeného vodcu. Pokiaľ vám neboli dané do vienka, s trochou sebadisciplíny a úsilia si ich dokážete aj vypestovať.

Pokiaľ bojujete s neistotou, uvedomte si, že nikto nie je perfektným manažérom od prvého dňa svojej funkcie. Pozrite sa s nami na 10 vlastností, ktorými by mala každá vedúca osobnosť vo vedení firmy určite disponovať. Úspešný vodca musí mať víziu a vedieť motivovať svoj tím. Ján tak ho bude jeho tím kolegov nasledovať. Pozrite sa na to, aké sú typické charakterové rysy, ktoré by líder mal mať.

 

  1. Kľúčová vízia

Musíte vedieť, čo je cieľom projektu, kam má firma smerovať, akou cestou sa vydáte a ktoré kroky musíte podstúpiť k dosiahnutiu stanovených cieľov. V hlave každej vedúcej osobnosti musí driemať vízia, ktorá vďaka jeho tímu postupne dostane reálny tvar. K tomu je dôležitá funkčná komunikácia a disciplína, ktorú vzbudzujete aj u kolegov. Musí z vás vyžarovať nadšenie, ako inšpirácia pre ostatných.

 

  1. Nepostrádateľná lojalita

Vedúca osobnosť musí venovať čas a energiu na naplnenie vízie. Svojou oddanosťou k firme, projektu aj práci inšpirujete ostatných k rovnakej oddanosti. Lojalita znamená vernosť, spolupatričnosť i rešpekt v záujme druhého, ochota dodržiavať záväzky a konať v záujme spoločnosti, projektu či iného cieľa. Nepoškodzovať firmu konaním ani slovami, nepodrývať autoritu a rešpektovať iných. Lojalita ovplyvňuje firemnú kultúru.

 

  1. Neoblomná integrita

Integritu charakterizuje celistvosť, súdržnosť, neporušenosť. A špeciálne morálna integrita zahŕňa čestnosť, poctivosť a bezúhonnosť v mravnom slova zmysle. To, čo si manažér myslí a hovorí, sa musí zhodovať s jeho činmi. Integrita vzbudzuje dôveryhodnosť. Správny šéf nezľaví zo svojich zásad. Dobre kontroluje svoje emócie, má čestné konanie a nikdy neklame. Veľkou výhodou je zmysel pre humor.

 

  1. Úplná otvorenosť

Každý správny manažér alebo riaditeľ spoločnosti by mal byť otvorený k myšlienkam a novým nápadom svojich zamestnancov. Cesta k cieľu je proces, ktorý sa neustále vyvíja. Prináša to, čo treba zmeniť, vylepšiť a urobiť inak. Neodsudzujte žiadne nové nápady. Každá vedúca osobnosť musí vedieť kolegov vypočuť a ​​dať nápadom šancu. Otvorenosť musí sprevádzať odovzdanie požiadaviek a poskytnutie spätnej väzby.

 

  1. Neutíchajúca kreativita

Každý vedúci pracovník, manažér či majiteľ spoločnosti musí vedieť nasmerovať svojich zamestnancov na správnu cestu. Musí im vedieť pomôcť vymýšľať nové smery a cesty. Kreativita, flexibilita a prispôsobivosť situácii je vlastnosť, ktorá pomôže vodcovi vidieť veci z iného uhla pohľadu a vďaka tomu pomôcť ostatným členom tímu. Kreatívny manažér nezaspáva na vavrínoch a neustále projekt vylepšuje a posúva.

 

  1. Zdravá asertivita

Asertivita je komunikačná zručnosť vyjadriť a presadiť svoj názor a myšlienku bez toho, aby sme narušovali práva ostatných. Zdravá asertivita, sebaisté konanie alebo zdravé sebapresadzovanie ale nie je agresivita, arogancia a vznetlivosť, ktoré urobia burana aj zo schopného manažéra. Buďte ústretoví, komunikatívni, asertívni a riešte prekážky rozumne, s kľudom a bez vyhrotených scén. Vybudujete si rešpekt.

 

  1. Obdivuhodná veľkorysosť

Úspešná vedúca osobnosť vie uznať kvalitu a pochváliť za dobre vykonanú prácu. Vo vyhrotených situáciách vie prebrať osobnú zodpovednosť za neúspech. Každý schopný manažér musí vedieť riskovať, priznať prehru a vedieť sa ospravedlniť. Ukážte ľudskú tvár. Priznať chybu rozhodne neznamená slabosť. Pôjdete príkladom a stmelíte tím. Nechajte ľudí v tíme rásť a doprajte im možnosť vzdelávania v dospelosti.

 

  1. Prirodzená pokora

Pokora je schopnosť uvedomiť si vlastnú nedokonalosť a závislosť na vyšších mravných požiadavkách. Má sebadôveru pri plnení úloh a necíti potrebu velebiť sám seba. Pokora a skromnosť je schopnosť nepresadzovať len sám seba a uznať, že bez mravčej práce celého tímu by projekt nemohol byť úspešný. Pokiaľ sa na čiastkovom úspechu podieľala celá firma, nezabudnite, že pochvalu si zaslúži úplne každý.

 

  1. Potrebná spravodlivosť

Zaobchádzajte so všetkými v tíme férovo. Nemajte dvojaký meter, ktorý vám zníži renomé. Vodca sa musí zaujímať o všetky fakty, vypočuť všetkých zúčastnených a vysloviť objektívny názor. Najväčšie nezhody v tíme vyvolá nerovnosť. Preťažovanie niekoho na úkor druhého. To, keď niekomu všetko prejde a iný to za to isté odnesie. Dajte si pozor aj na ústupky kvôli diskutabilným kvótam presadzovaným v poslednej dobe.

 

  1. Neustála snaha sa vzdelávať

Najúspešnejší ľudia nie sú tí, čo majú najväčší talent, ale tí, čo na sebe najviac pracujú. Študujte a vzdelávajte sa v každom veku. Získajte titul MBA, BBA, DBA alebo LLM. Začať môžete kedykoľvek počas roka, sami si vyberiete špecializáciu a moduly podľa priorít aj časových možností. Štúdium na Cardiff Academy je pre všetkých, čo sa chcú zlepšovať a stať sa úspešnými. Stačí si podať prihlášku.

 

Meta: Najúspešnejší ľudia nie sú tí, čo majú najväčší talent, ale tí, čo na sebe najviac pracujú. Získajte titul MBA, BBA, DBA alebo LLM. Štúdium na Cardiff Academy je pre všetkých, čo sa chcú zlepšovať a stať sa úspešnými.


 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *