Bratislava nie je len most a hrad, aneb o štúdiu v metropole

 

Asi ako v každej európskej metropole, tak aj v Bratislave je sústredené najväčšie množstvo nielen vysokých škôl na Slovensku. Nie je však prekvapením, že veľa slovenských študentov mieri za vzdelaním do Čiech. Ak už ale máte vysokoškolské štúdiá za sebou a hľadáte ďalšiu možnosť rozvoja bez toho, aby ste museli cestovať, môže byť výber zložitejšie, zvlášť ak hľadáte štúdium pri práci.

 

Štúdium po práci?

Postgraduálne vzdelávanie, manažérske vzdelávanie, skrátka MBA štúdium sa tešia nielen vo svete, ale už aj u nás veľkej obľube, ktorá ešte s koronakrizí ešte vzrástla. Dôvody sú jednoduché. MBA štúdium je zamerané na prax, posun v kariérnom živote, zhodnocuje a rozvíja pracovné skúsenosti a otvára dvere k novým možnostiam. V Českej republike ponúka MBA štúdium veľké množstvo škôl, a to i online, aké možnosti ale máte, ak chcete študovať MBA prezenčnej formou na Slovensku?

 

Kam na MBA?

Pražská manažérska škola Business Institut, ktorá sa špecializuje na vzdelávacie programy MBA, BBA, DBA a LLM otvorila svoju pobočku práve v Bratislave už v roku 2011. V kombinovanej forme tu môžete študovať program MBA Management, organizácia a riadenie. Program je navrhnutý tak, aby sa jeho absolvent orientoval vo všetkých oblastiach od riadenia spoločnosti, cez strategické určovania cieľov spoločnosti, projektové riadenie, interný audit, finančné riadenie podniku, personálne riadenie, marketing až po softskillové moduly ako time management, komunikácie, vyjednávania a zlepšenie manažérskych a vodcovských schopností.

 

Kedy študovať?

Štúdium trvá 18 mesiacov, počas ktorých absolvujete 11 lektorských stretnutie prebiehajúcich vo všedný deň v popoludňajších hodinách tak, aby výučba bola kompatibilná s prácou a nezasahovala do cenných voľných víkendov. Výhodou bratislavskej pobočky je štúdium priamo v slovenskom jazyku a v súčasnej dobe pochopiteľne aj možné komplikácie pri prekračovaní hraníc. MBA štúdium sa otvára 2x ročne, a to 1. marca a 1. októbra. Výhodou je bezpochyby aj to, že pre prihlášky nie je stanovený termín a prijímacie konanie nie je podmienené skúškou. Študenti sú prijímaní na základe dosiahnutého vzdelania alebo relevantné praxe.

Za dlhé roky, kedy je v našich krajoch možnej MBA študovať sa všeličo zmenilo. Výber je väčšia, cena dostupnejšie, počet absolventov rastie. Pripojte sa aj vy k tým, ktorí našli svoju cestu k úspešnej kariére.


 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *