Pilierom úspešného dokončenia projektu nemocnica bola projektová kultúra

 

Od roku 2014 do jari 2019 prešla nemocnica sv. Jozefa vo Viedni početnými premenami. DELTA a jej projektový tím si vzal na svoje plecia koordináciu stavebných úprav, celkovú rekonštrukciu a prestavbu, ktorá prebiehala ako možno predpokladať za plnej prevádzky nemocnice viac ako 12 rokov.

Erik Štefanovič projekt tejto nemocnice komentuje: „Naši rakúski kolegovia majú naozaj hlboké znalosti v tomto odbore, ktorý je na prestavbu a výstavbu extrémne citlivý nielen na kvalitu, technologickú náročnosť, ale aj garanciu dodržania stanovených termínov pre dokončenie stavebných prác. Projektový tím DELTA opäť potvrdil, prečo sme v stavebnej brandži preslávení ako partner, ktorý v každom projekte aktívne hľadá maximum možností pre najlepší výsledok. To nám umožnilo dosiahnuť úspešné dokončenie tohto rozsiahleho projektu, ktorý prebiehal niekoľko rokov v mnohých fázach.“

Nemocnica sv. Jozefa vo Viedni, sa stáva v rakúskom hlavnom meste veľkým pojmom: So štyrmi tisíckami pôrodov ročne sa čoskoro stane najväčšou pôrodnicou v Rakúsku. Od roku 2014 bola nemocnica za plnej prevádzky rekonštruovaná a rozsiahlo prestavaná. V roku 2017 bolo dokončené a otvorené nové lôžkové krídlo a v roku 2018 oddelenie pediatrie s neonatológiou. V novembri 2019 boli otvorené štyri nové operačné sály a päť intenzívnych lôžok vrátane pomocných miestností. Nemocnica sv. Jozefa mala v rámci koordinácie projektu k riešeniu dve ťažiská časti nemocnice. Tá prvá bola rozšírenie centra pre rodičov a deti a tá druhá významná časť bolo oddelenie onkológie. DELTA v tomto projekte prebrala úlohu projektového manažmentu jednotlivých projektov, vrátane manažmentu zmlúv a výberového konania.

 

428 stretnutí a veľa osobných záväzkov

Nie je ťažké si priznať, že stavebný projekt, ktorý trvá viac ako 12 rokov (prvotný plán rekonštrukcie pochádzal z roku 2007), musel prejsť bežnými zmenami, ako sú zmeny personálu a rozdielnymi názormi nových manažérov, a to nie je vždy jednoduché. V spolupráci na tomto projekte sme sa však presvedčili, že rozdielne pohľady a pracovné metódy možno pre projekt využiť produktívne. Niekoľko spoločných start-upov a pracovných workshopov a sprostredkovanie školení nášho projektového manažéra Hildegarda Utermöhlena uľahčilo nájdenie riešenia v konfliktných situáciách a slúžilo účastníkom ako dôležitý proces učenia.

 

Spoločné úsilie zbližuje

Nemocnica sv. Jozefa sa vyznačuje tým, že sa o všetkých pacientov, matky a deti láskyplne stará a človek sa tu cíti skutočne v centre pozornosti. Erik Štefanovič za DELTA SR dopĺňa k tomuto projektu viedenskej nemocnice: „Moderné klinika nemusí byť výnimočná iba z hľadiska vyspelosti medicíny; moderné budovy ako celkového zázemie pre pacientov. Naším cieľom bolo sústrediť sa tiež na to, aby pacientom ponúkala možná čo najkomfortnejšie pobyt v čase liečby, kedy je ich organizmus oslabený. Z nových priestorov doslova dýcha pokoj, čistota, precíznosť, premyslený koncept každého detailu.“

Gerhard Fuchs, námestník riaditeľa administratívy v nemocnici sv. Jozefa, k projektu dodal: „Koordinácia stavebného projektu medzi vysoko špecializovanými odborníkmi v oblasti medicíny a ošetrovateľstva bez skúseností na stavenisku na jednej strane a projektantov a staviteľovi na strane druhej je zložitá. V projektovej kultúre založenej na partnerstve sme úspešne prekonali nevyhnutné nedorozumenia bez obviňovania, nepredvídateľné udalosti tvorivo vyriešili a celý tím sa prepojil. Preto je pre nás nesmierne cenné riadenie stavebných projektov v atmosfére, ktorú DELTA aktívne vytvára, tzn. v takej, ktorá „tiká v rovnakom rytme ako my“, ktorá je orientovaná na riešenie a ktorá oceňuje faktické a medziľudské výzvy. V projektových manažéroch DELTA  sme našli toho správneho partnera.“


Fotografia: NIMCU, Manfred Seidl, Viedeň


 

Ďalšie články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *