Začínajúci podnikateľ a odvody

„Odvody“ znamenajú poistné, resp. preddavky, ktoré podnikatelia platia Sociálnej a Zdravotnej poisťovni. Ak ste začínajúci podnikateľ (živnostník), je to vaše prvé podnikanie a nie ste zároveň aj zamestnaný, prinášame vám malý prehľad o tom, na ktoré kroky by ste pri platení odvodov nemali zabudnúť:

  • Oznámte Zdravotnej poisťovni, že ste založili živnosť, a to najneskôr do 8 dní od založenia. Dnes už nemusíte kvôli tomu chodiť na pobočku poisťovne, stačí, že údaje vyplníte už pri zakladaní živnosti na okresnom úrade alebo tak môžete spraviť aj elektronicky.
  • Sociálnej poisťovni začiatok podnikania oznamovať nemusíte, spraví to za vás Finančné riaditeľstvo SR.
  • Preddavky, t.j. odvody do Zdravotnej poisťovne musíte platiť už za prvý mesiac, v ktorom ste založili živnosť a splatné sú do 8-ho nasledujúceho mesiaca. Ich výšku si zvolíte sami, prípadne môžete platiť minimálny mesačný preddavok, ktorý je v r. 2017 vo výške 61,81 €.
  • Do Sociálnej poisťovne preddavky neplatíte. Platiť začnete až od 1.7. nasledujúceho roku, t.j. po podaní prvého daňového priznania. Výšku odvodov určí Sociálna poisťovňa a oznámi vám ich písomne. Rovnako budú splatné mesačne do 8-ho nasledujúceho mesiaca.

Related Posts