Úvery pre podnikateľov

Začiatočný kapitál pre rozbeh podnikania je väčšinou nevyhnutný. Ale kde k nemu prísť?

Ak začínate

Pre začínajúcich podnikateľov je na Slovensku výhodné požiadať o dotáciu na rozbeh podnikania, a to na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Živnostník musí pre získanie príspevku spĺňať určité podmienky, ako je napríklad minimálne 3-mesačná evidencia na úrade práce, predloženie podnikateľského zámeru s kalkuláciou nákladov a záväzok, že živnosť bude prevádzkovať minimálne 3 roky.  Výška príspevku sa odvíja od celkovej ceny práce, typu regiónu a miery nezamestnanosti v danom okrese.

Ak už podnikáte

Ak už podnikanie nejaký čas trvá, spravidla niekoľko mesiacov, ale najlepšie minimálne 1 rok, je možné požiadať o podnikateľský úver aj banku. Tu sú v nevýhode tí, ktorí sa snažia za každú cenu optimalizovať svoj zisk, aby znížili základ dane. Tým, že vykazujú minimálnu ziskovosť, strácajú dostatočnú bonitu na to, aby im banka úver poskytla. Takisto je potrebné mať splnené svoje záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, nakoľko banky si tieto informácie preverujú. Ďalej musíte predložiť potvrdenie o podaní daňového priznania, z ktorého vychádzajú pri schvaľovaní výšky úveru, výpisy z účtu a účtovné výkazy.

K najčastejšie poskytovaným formám úverov patria spotrebné komerčné úvery, povolené prečerpania na podnikateľských účtoch a hypoúvery pre podnikateľov.. Dávajte si pozor hlavne na podmienky povolených prečerpaní, väčšinou závisia od povinného minimálneho mesačného obratu na účte, takže ak sa venujete činnosti, ktorá súvisí so sezónnymi prácami (stavbári, poľnohospodári, …), v mesiacoch, keď vám obraty klesnú môžete o prečerpanie prísť a banka vás vyzve na jeho vyrovnanie.

Related Posts