Interim management: kedy a prečo firme pomôže

 

Koncept interim manažmentu alebo dočasného vedenia prináša firmám možnosť získať odborníkov a skúsených manažérov na dobu, počas ktorej ich skutočne potrebujú. Kedy je vhodné využiť služby interim manažéra a prečo sa môže stať kľúčovým partnerom v náročných situáciách?

 

Pomoc s problémami

Keď firma čelí kríze, znižujú sa tržby alebo má finančné problémy, potrebuje rýchle a účinné opatrenia. Interim manager môže byť tým, kto stabilizuje situáciu, vykoná reštrukturalizáciu, zníži náklady a poradí si aj s prípadnými ďalšími problémami. Niekedy je potrebné urobiť niektoré zmeny, ktoré ale napríklad existujúce vedenie nevie jasne pomenovať alebo ich definovať, iba vie, že niečo sa zmeniť musí. Firma, ktorá chce zmeniť svoje procesy, kultúru alebo stratégiu, potrebuje často externú perspektívu. Interim manager prináša nový pohľad, skúsenosti a schopnosti pre úspešné vykonanie zmien, a predovšetkým pohľad zvonku, čo môže pomôcť pochopiť jeho nápady a budúce kroky aj očakávané výsledky.

 

Zvládnuť úspech spoločne

Pomoc zvonku sa ale hodí aj v prípade, že sa firme darí. Rýchly rast môže byť výzvou, a práve v takých dobách prichádza čas pre skúseného interim manažéra. Zvládne riadiť expanziu na nové trhy, zvýšenie obratu, vytvorenie obchodnej stratégie firmy a využitie nových produktov a služieb. Pre špecifické projekty, ako je implementácia nového informačného systému alebo vývoj nového produktu, je potrebné efektívne vedenie. Interim manager zaisťuje, že projekt bude dokončený včas a s plánovaným rozpočtom.

 

Interim management je flexibilný a nákladovo efektívny spôsob, ako získať odborné vedenie bez záväzku na dlhú dobu. Firma tak môže rýchlo a cielene reagovať na aktuálne výzvy, či už ide o krízovú situáciu alebo strategický rozvoj. Táto forma riadenia poskytuje firmám potrebné skúsenosti na prekonanie rôznych výziev podnikania.


 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *