Najvyšší titul manažérskeho vzdelávania je DBA. Ako ho získať?

 

Vrcholoví manažéri a úspešní podnikatelia sa len málokedy zaobídu bez znalostí a skúseností. Štúdium s dôrazom na manažérske zručnosti je významným faktorom, ktorý môže manažérom pomôcť dosiahnuť svoje profesijné ciele. Možnosť získať prestížny titul DBA, predstavuje atraktívnu perspektívu pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do svojho vzdelania.

 

K úspešnej kariére patrí aj celoživotné vzdelávanie, pretože len neustála práca na sebe samých nás dokáže posúvať dopredu. Štúdium DBA (Doctor of Business Administration) na Cardiff Academy, predstavuje najvyššiu úroveň manažérskeho vzdelávania a je ďalším, posledným, stupňom po BBA (Bachelor of Business Administration) a MBA (Master of Business Administration). Štúdium DBA je preto určené predovšetkým vrcholovým manažérom na seniorných pozíciách, ktorí chcú získať najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň vzdelania v manažérskej oblasti a riadení podnikania. Prijímacie skúšky sa nerobia, stačí vyplniť online prihlášku, je však nutné splniť určité kritériá, napríklad mať úspešne ukončené štúdium MBA, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne päťročnú prax na manažérskej pozícii.

 

 

Samotné štúdium je zamerané na rozvoj znalostí, umenie efektívnych strategických rozhodnutí a schopnosť hľadať inovatívne postupy a riešenia. K úspešnému ukončeniu štúdia DBA je nutné vypracovať a obhájiť záverečnú prácu. Študovať je možné kedykoľvek a odkiaľkoľvek, na služobnej ceste, ráno pred raňajkami na dovolenke s rodinou alebo pri pauze na obed. Celé štúdium trvá približne rok, záleží na jeho začatí, a prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny.

 

Po celú dobu štúdia máte k dispozícii rozsiahlu online knižnicu, podporu študijného oddelenia, prezentácie, študijné aj bonusové materiály. S lektormi je možné konzultovať výstupy, pretože sa jedná o profesionálov s mnohými rokmi praxe vo svete biznisu aj lektorskej práce. Vyberte si program podľa svojich preferencií z troch ponúkaných možností a prihláste sa online, a to úplne zadarmo.


 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *