Nezaplatené faktúry

Veľa podnikateľov sa stretáva s problémom nezaplatených faktúr. Je to jedna z najväčších  bŕzd obchodnej činnosti, keď peniaze miesto toho aby sa točili, zostávajú zaradené do dlžných pohľadávok. Mnohí príliš skoro na nekorektného klienta rezignujú a faktúru stornujú. Kým však pristúpite k tomuto kroku, skúste všetky dostupné možnosti,  aby ste sa k svojim peniazom dostali.

  • Telefonické urgencie – ak je faktúra len krátko po splatnosti, nemyslite hneď na najhoršie. Klient mohol na úhradu skutočne zabudnúť, bol odcestovaný alebo poslal omylom peniaze na zlý účet. Áno, aj to sa stáva, stres a hektická doba robia svoje. Preto váš prvý telefonát by mal byť zdvorilý, pripomínajúci a vecný. Rozhovor sa snažte ukončiť vzájomnou dohodou o presnom termíne úhrady.
  • Písomné urgencie – zašlite dlžníkovi písomnú upomienku s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy. Odporúčame poslať ju doporučene, nakoľko budete mať istotu, že bude doručená. Stojí vás to navyše len pár centov, máte však v ruke doklad, že ste sa snažili záležitosť s pohľadávkou riešiť.
  • Informáciu o dlžníkovi môžete zverejniť na internete, čím pomôžete aj ostatným podnikateľom. Dobré meno a spoľahlivosť sa dnes cení najviac, máloktorý podnikateľ stojí o takúto negatívnu popularitu. Pred týmto krokom si riadne preverte, že faktúra skutočne nebola uhradená a pripísaná napríklad pod iným variabilným symbolom.
  • A nakoniec súd. Ak to nejde inak a pohľadávky dosiahli neúmernú výšku, pomôže len súd a následne exekútor. Ak sa obávate výšky trov konania, skúste sa spojiť s inými podnikateľmi, ktorí majú s daným klientom rovnako zlú skúsenosť a postupovať spoločne.

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *