Potrebujete prevádzkareň?

V prvom rade si netreba mýliť pojmy sídlo, ako priestor, ktorý súvisí s podnikaním a prevádzkareň, kde je vykonávaná samotná podnikateľská činnosť. Napríklad kozmetický salón, dielňa na výrobu mydla, krajčírstvo, penzión a pod. sú prevádzkarne (hovorovo „prevádzky“). Ale napríklad priestory na uskladnenie surovín a tovaru, odstavné plochy pre motorové vozidlá slúžiace pre podnikateľské účely, výstavné priestory, predajné automaty, ani stánky a ostatné prenosné zariadenia na trhoch sa za prevádzkarne nepovažujú.

Ak charakter vašej živnosti vyžaduje, aby zákazníci chodili na určité miesto nakupovať tovar, nosili veci na opravu, využívali pravidelne určité služby, musíte mať zriadenú prevádzkareň, kde sa napríklad overuje aj hygiena. Sú služby  alebo spôsob výroby, pri ktorých vám  nepovolí, aby ste ich prevádzkovali doma. Keďže úrady nie sú v tomto smere jednotné, informujte sa pri zakladaní živnosti na skutočnosť, či si prevádzkareň zriadiť musíte.

Pre schválenie otvorenia prevádzkarne sa potrebujete na živnostenskom úrade preukázať buď listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou k danému miestu a  následne musíte požiadať o súhlas regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý preverí hygienické podmienky a podmienky z hľadiska bezpečnosti práce.

O zrušení prevádzkarne musíte informovať živnostenský úrad do 15 dní od zrušenia prevádzky.

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *