Plánovanie trás v kamiónovej doprave. Ako ušetriť čas a peniaze

 

Úspech v kamiónovej preprave je založený na jednej z najdôležitejších činností a tou je plánovanie trás. Kvalitne navrhnuté stratégie prepravy tovarov, vám môžu priniesť niekoľko podstatných výhod ako sú zníženie nákladov a úspora času. Práve vďaka tomu sa dopravné a logistické služby v kamiónovej preprave stali kľúčovým faktorom pre dodávateľské reťazce, ich pôsobenie však zásadne vplýva na celkovú efektívnosť prepravnej spoločnosti, ako aj na jej konkurencieschopnosť.

 

Využívajte moderné softvérové riešenia

 V súčasnej dobe digitalizácie sa výzvy, ktoré so sebou v minulosti prinášalo  koordinovanie trás mnohonásobne znižujú. Vďaka neustále sa vyvíjajúcim technológiám, možnostiam zberu dát a vhodne zvolenému typu kamiónovej prepravy (napr. FTL, LTL, preprava kontajnerov) sa efektivita prepravcov permanentne zvyšuje.

 

K tomu prispieva inteligentne riadená kamiónová preprava, ktorá predstavuje komplexný proces zahŕňajúci rôzne typy stratégií. Ich cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť a úspech v nepretržite sa rozvíjajúcom svete logistiky.

 

V tomto článku sa dozviete niekoľko tipov, ako môžete získať náskok pred konkurenciou.

 

Optimalizujte trasy

 Využívajte online plánovač trás pre kamióny. Tento softvér umožňuje výpočet nákladov na prepravu vášho tovaru z bodu A do bodu B na základe informácií z databázy máp, taktiež poskytuje informácie o spoplatnených úsekoch, či jednotlivých čerpacích staniciach. Mnohé plánovače už disponujú aj aktuálnymi dopravnými informáciami, avšak ich hlavnou funkciou je vytvoriť trasu na mieru, podľa špecifických požiadaviek a oboznámiť vás tak s komplexnou kalkuláciou všetkých výdavkov ešte pred jazdou. Myslite aj nato, že je veľmi dôležité, aby vaše plány boli čo najviac flexibilné, tým umožníte rýchle prispôsobovanie sa zmenám v každej situácii. Zahrňte preto do plánovania aj alternatívne trasy a plány na rôzne scenáre, aby ste minimalizovali vplyv neočakávaných udalostí.

 

Používajte rôzne mobilné aplikácie a online platformy, ktoré vám poskytnú napr. prehľad o cenách paliva na vašej trase, údaje o voľných parkoviskách, podľa požiadaviek vodiča, v prípade povinného oddychu alebo aplikáciu poskytujúcu aktuálne správy o dočasných dopravných, či ekologických obmedzeniach v kamiónovej doprave, ako aj podrobnú analýzu tohto zákazu.

 

V prípade veľkých prepravných spoločností, ako aj pri menších prepravcoch sa osvedčilo investovať do telematických systémov. Tie vám pomôžu v mnohých ohľadoch, či už ide o znižovanie spotreby paliva, lokalizáciu vozidiel v reálnom čase, či zaznamenávanie trás a najazdených kilometrov. Akcelerometre a hardvérové senzory umiestnené v telematických systémoch rovnako slúžia aj na zber a prenos základných dát o vozidle. Informujú napr. o stave zapaľovania, hladine paliva, hladine oleja, otvorení dverí a rovnako tieto hlásenia posielajú aj do monitorovacej platformy. Tieto zariadenia zároveň dokážu odhaliť nedostatky vo výkone vodičov, čo môže byť dôvodom na ich preškolenie. Pričom výhodou je, že ak sú vodiči vopred poučení o monitoringu ich správania, majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie a produktívnejšie.

 

Zefektívnite nakládku a vykládku

Optimalizácia nakládky a vykládky tovaru v kamiónovej preprave je kľúčovým krokom na dosiahnutie efektívnej a nákladovo úspornej nákladnej špedície. Maximalizovaním tohto logistického procesu môžete dosiahnuť výrazné výsledky pozostávajúce z niekoľkých individuálnych krokov, ako sú napr. :

 

●      Kapacitu kamiónu využívajte na maximum, zaručíte si tak úsporu paliva a vyššiu efektívnosť.

●      Rovnomerne a strategicky rozložte hmotnosť v rámci prívesu tak, aby ste minimalizovali odpor a udržali stabilitu na cestách.

●      Strategicky umiestňujte náklad tak, aby ste si zjednodušili prístup  k prioritným položkám, čo zrýchľuje celý proces.

●      Myslite na správne ukotvenie nákladu. Zabezpečením nákladu môžete zabrániť posunu počas prepravy, čím znížite potrebu núdzových opráv a potenciálne poškodenie prepravovaného tovaru.

 

Využitím individuálnych krokov, ako aj investovaním do spomenutých moderných technologických systémov dosiahnete vyššiu efektivitu a tiež konkurencieschopnosť, preto pri výbere prepravnej spoločnosti klaďte dôraz okrem spoľahlivosti a profesionality, aj na vybavenie a stratégie, ktoré vám ponúka, pomôže vám to ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.


 

 

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *